Zet je deuren open voor een kijkstage

Staat jouw organisatie open voor deze Kijkstages? Deze volgende vragen helpen je met het omschrijven van je stageplaats(en) voor één dag.

Adres waar de eventuele fysieke Kijkstage doorgaat

Bij het indienen van een vacature voor één dag gaat de gastorganisatie akkoord met volgende afspraken betreffende engagement, verzekering en verantwoordelijkheden:

- Tijdens de stage van één dag blijven de loonkosten van de deelnemende medewerkers ten laste van de eigen werkgever. Ook de verplaatsingskosten worden gedragen door de eigen werkgever.

- De deelnemende medewerker blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij zijn/haar eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, verbindt de gastorganisatie zich ertoe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever op de hoogte te brengen indien de wisselleerder hier niet meer toe in staat is.

- Indien de deelnemer de dag van de Kijkstage ziek is, contacteert hij/zij de contactpersoon van de gastorganisatie om deze op de hoogte te stellen.

- De deelnemer is tijdens de uitwisseling gebonden aan het beroepsgeheim. De gastorganisatie brengt eventuele cliënten die de deelnemer zal ontmoeten op de hoogte van de bedoeling van de Kijkstage en kan hiervoor het bijgevoegde document gebruiken.

- Voor dit project en website worden de privacyregels van het Kenniscentrum WWZ gevolgd: http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy . De gematchte bezoeker ontvangt de persoonsgegevens (naam, telefoon en e-mailadres) van de contactpersoon om het bezoek mogelijk te maken.