De vacatures

Solliciteer om deel te nemen aan de kijkstages

We ontvingen meer dan 100 vacatures voor onze kijkstages "Bij een ander", waar we medewerkers binnen Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel aanmoedigen om in elkaars werking een kijkje te nemen.

Hieronder vinden jullie een overzicht van de deelnemende organisaties. Klik op de link om de vacature te lezen.

Jullie kunnen de kolommen sorteren door op een kolomtitel te klikken. Om de lijst in te korten, kunnen jullie gebruik maken van onderstaande filter. Jullie kunnen filteren op naam (bv. "Ark"), sector (bv. "handicap") of taal (bv. "NL").

Filter:

Vacature ▲▼ Sector ▲▼ Taal ▲▼
VOLZET: Abrusco vzw Onderwijs NL
ADO Icarus VZW LDC en Activiteitencentrum en Antenne BuurtPensioen Lokaal Dienstencentrum NL
VOLZET: Agentschap Integratie Inburgering Intake, Traject begeleiding, Maatschappelijke orientatie,Team toegankelijkheid en Participatie Asiel, migratie en samenleven NL FR
Aksent vzw Trajectbegeleiding doelgroep medewerkers Lokaal Dienstencentrum NL FR
Amo Rythme AMO Bijzondere jeugdzorg FR
Asbl L'Equipe Imago Geestelijke Gezondheidszorg FR
VOLZET: Atelier Groot Eiland Sociale Economie NL
VOLZET: Begeleid Wonen Brussel Personen met een beperking NL FR
Blindenzorg Licht en Liefde Vlaamsoogpunt Brussel Personen met een beperking NL
VOLZET: BrAP-DOP Brussel DOP Personen met een beperking NL
VOLZET: Bru-Stars Casemanagement Geestelijke Gezondheidszorg NL FR
VOLZET: Bru-stars Equipe mobile enfants et bilingue Geestelijke Gezondheidszorg NL FR
VOLZET: Bru-stars Equipe mobile 16 - 23j Geestelijke Gezondheidszorg FR
Bru-stars Equipe médico-légale Geestelijke Gezondheidszorg FR
Bru-stars Equipe mobile jeunes ados Geestelijke Gezondheidszorg FR
VOLZET: CAD vzw - Centrum Ambulante Diensten De Werklijn Personen met een beperking NL
Caw Brussel De Schutting Hulp aan dak- en thuislozen NL
CAW Brussel opvanghuis Foyer Bodegem Hulp aan dak- en thuislozen NL FR
CAW Brussel Albatros Hulp aan dak- en thuislozen NL
CAW Brussel Verschillende deelwerkingen: basis welzijnswerk, bezoekruimte, scheidingsbemideling, budget in zicht, slachtofferhulp.... Algemeen Welzijnswerk NL
CAW Brussel Woonbegeleiding Jongeren Algemeen Welzijnswerk NL FR
Centre Médical d'Audio-Phonologie asbl Centre de Réadaptation Ambulatoire (CRA) Personen met een beperking FR
VOLZET: CGG Brussel vzw LILA Geestelijke Gezondheidszorg NL
VOLZET: CGG Brussel vzw Kinder- en Jongerenteam - deelwerking Kruidtuin Geestelijke Gezondheidszorg NL
CLB Triptiek (3 Brusselse CLB's) Onderwijs NL
Dagcentrum Thuis Geestelijke Gezondheidszorg NL FR
De Lork vzw Buurthuis Personen met een beperking NL FR
De Lork vzw Groepsappartementen Bronstraat Personen met een beperking NL FR
De Lork vzw Groepswoning en Samenhuizen Personen met een beperking NL
Familiehulp Regio Brussel Thuiszorg NL
FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap Personen met een beperking NL
VOLZET: Foyer vzw Consultatiebureau voor het jonge kind Asiel, migratie en samenleven NL FR
Home Victor du pré Maison d'accueil pour femmes seules ou avec enfants Hulp aan dak- en thuislozen FR
VOLZET: HUDERF UNITE PARENTS BEBE Geestelijke Gezondheidszorg FR
VOLZET: HUDERF Maternelle thérapeutique Geestelijke Gezondheidszorg FR
HUDERF Unité Ressource Autisme Geestelijke Gezondheidszorg FR
HUDERF APPI - Autisme – Prise en charge Geestelijke Gezondheidszorg FR
HUDERF Unité pour adolescents Geestelijke Gezondheidszorg FR
Infirmiers de rue Hulp aan dak- en thuislozen FR
IPO Heemhotel Personen met een beperking NL
Jamais Sans Toit ASBL Centre d'accueil de jour Hulp aan dak- en thuislozen FR
KANS Centraal Meldpunt Brussel Onderwijs NL
Kind en Gezin regioteam Brussel-Zuid Kinderen en jongeren NL FR
Kind en Gezin-Preventieve Zorg lokaal team Brussel-Noord Kinderen en jongeren NL FR
LD³ vzw LDC Miro Lokaal Dienstencentrum NL FR
Leger des Heils Begeleiding aan huis Hulp aan dak- en thuislozen NL FR
Maison d'accueil Escale Hulp aan dak- en thuislozen FR
Maison de la mère et de l'enfant ( Oeuvres Sociales de l'Armée du salut) Maison d'accueil Hulp aan dak- en thuislozen FR
Medikuregem huisarts Gezondheidszorg NL FR
Medikuregem Diëtiste Gezondheidszorg NL FR
Medikuregem Onthaal Gezondheidszorg NL
MFC Levenslust Huis in de rij Personen met een beperking NL
MPC Sint-Franciscus De Rijtak Personen met een beperking NL
MPC SInt-Franciscus Ter Linde Anderlecht (TLA) Personen met een beperking NL
MPC Sint-Franciscus Beschermd wonen Personen met een beperking NL
VOLZET: MPC Sint-Franciscus Mobiele begeleiding minderjarigen - RTH Personen met een beperking NL
VOLZET: Office de la Naissance et de l'Enfance Département Accompagnement - Service SOS Enfants Kinderen en jongeren FR
ONE Accompagnement Kinderen en jongeren FR
VOLZET: PAG-ASA vzw Asiel, migratie en samenleven NL FR
Pierre d'Angles asbl Hulp aan dak- en thuislozen FR
Rvt Ter Ursulinen Ouderenzorg NL FR
VOLZET: Sonja Erteejee Kinderen en jongeren NL
VOLZET: SOS JEUNES - QUARTIER LIBRE AMO 24h/24 Bijzondere jeugdzorg FR
Source asbl Hulp aan dak- en Thuislozen FR
VOLZET: SSM La Gerbe Service de santé mentale équipe enfants ados familles Geestelijke Gezondheidszorg FR
VOLZET: TALITA vzw Hulp aan dak- en thuislozen NL FR
VOLZET: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Kinderen en jongeren NL
VOLZET: Ville de Bruxelles Service de Santé Mentale Se.Sa.Me Geestelijke Gezondheidszorg FR
VOLZET: vzw De Ark MFC Personen met een beperking NL
VOLZET: vzw De Ark Dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking Personen met een beperking NL
VZW St-Goedele / Cardijnschool Buitengewoon Secundair Onderwijs Onderwijs NL
Werkburo (dienst Begeleid Werken) van vzw Zonnelied Werkburo BHV Personen met een beperking NL
Wijkgezondheidscentrum De Brug Gezondheidszorg NL FR
Wijkgezondheidscentrum De Brug BBBru Gezondheidszorg NL FR
Wijkhuis Chambéry vzw Lokaal Dienstencentrum Chambéry Lokaal Dienstencentrum NL
Zonnelied vzw 't Zinneke Personen met een beperking NL
VOLZET: Zonnelied vzw De Stroom - cluster Brussel - Leefgroep De Pioen, Toendra Personen met een beperking NL

Solliciteer