Solliciteer

Jullie kunnen solliciteren op de vacatures voor de kijkstages die we ontvingen.

U kan de vacatures bekijken op deze webpagina of downloaden als een pdf-bestand.

Gelieve 3 keuzes aan te geven.

 

Bij het inschrijven voor een Kijkstage van één dag gaat de deelnemer en zijn/haar werkgever akkoord met volgende afspraken betreffende engagement, verzekering en verantwoordelijkheden:

  • Tijdens de kijkstage blijven de loonkosten van de deelnemende medewerkers ten laste van de eigen werkgever. Ook de verplaatsingskosten worden gedragen door de eigen werkgever.
  • De deelnemende medewerker blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij zijn/haar eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, verbindt de gastorganisatie zich ertoe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever op de hoogte te brengen indien de deelnemer hier niet meer toe in staat is.
  • Indien de deelnemer de dag van de Kijkstage ziek is, contacteert hij/zij de contactpersoon van de gastorganisatie om dit mee te delen.
  • De deelnemer is tijdens de uitwisseling gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Voor dit project en website worden de privacyregels van het Kenniscentrum WWZ gevolgd: http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy . De gematchte bezoeker ontvangt de persoonsgegevens (naam, telefoon en e-mailadres) van de contactpersoon om het bezoek mogelijk te maken. Het Kenniscentrum WWZ deelt deze gegevens met Bijeenander-partner Bru-Stars, waarmee het een verwerkersovereenkomst afsloot.