Wat met beroepsgeheim en het delen van gevoelige informatie van je cliënten?

deur

Kenniscentrum WWZ en Crosslink Bru-stars willen met de kijkstages ook sensibiliseren rond het thema beroepsgeheim. Het is belangrijk dat er binnen de organisatie nagedacht wordt over dit thema alvorens de bezoekers te ontvangen.

Het beroepsgeheim is geen factor die een bezoek zou mogen belemmeren, het is juist de uitgesproken aangelegenheid om hiermee aan de slag te gaan en te werken rond cliëntparticipatie. Het is immers de cliënt die mag beslissen wat er met zijn/haar persoonlijke gegevens gebeurt. Ga in gesprek met de cliënten en bekijk met hen ook de voordelen van de actie. Bevraag op welke manier zij kunnen profiteren van een betere samenwerking tussen diensten en sectoren.

Ga hier als organisatie en team creatief mee aan de slag. Kunnen de cliënten deelnemen tijdens het bezoek en de dienst mee voorstellen en voorbeelden geven van de werking? Tijdens welke activiteiten vinden de cliënten dat de bezoekers welkom zijn (bv. kookactiviteit) en wanneer liever niet (bv. psychotherapeutische groepsgesprekken)? Andere vragen kunnen zijn; welke informatie is essentieel om te delen tijdens een teamvergadering? Moeten we een deel anonimiseren?

Om je als organisatie al op weg te helpen, kan je hier een formulier vinden om te bespreken en eventueel in te laten vullen door de cliënt.

Aarzel niet om Sjoert van het Kenniscentrum WWZ (sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be) of Katrien van Crosslink Bru-stars (k.bonneu@bru-stars.be) te contacteren met vragen of om hier samen verder over na te denken.