Over ons

lamp

Kenniscentrum WWZ

Het Kenniscentrum WWZ ...

 • WWZ. Niet toevallig staan deze drie letters mooi tegen elkaar. Het Kenniscentrum wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven in onze samenleving. Dat kan enkel als Welzijn, Wonen en Zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vrijwilligerswerk neemt daar altijd een bijzondere plaats in.
 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met of in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

www.kenniscentrumwwz.be

Bru-Stars

Bru-Stars...

 • het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren werd in de zomer van 2015 opgericht in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.
 • het netwerk Bru-Stars verenigt Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire diensten uit de geestelijke gezondheidszorg en diensten en actoren uit andere sectoren die in contact zijn met kinderen en jongeren, zoals de sector voor personen met een handicap, de verslavingszorg, de bijzondere jeugdzorg, het onderwijs, enz.
 • organiseert verschillende zorgprogramma’s zoals Crisis, Care, Connect en Crosslink.
 • meer informatie is terug te vinden op de website van Bru-Stars:

www.bru-stars.be

BruZEL

De eerstelijnszone BruZEL...

 • is een samenwerkend netwerk van Nederlandstalige partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.
 • zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar.
 • zet door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning de (kwetsbare) Brusselaar en zijn zorg- en/ of ondersteuningsvraag centraal.

Vreemdgaan Wisselleren

Vreemdgaan Wisselleren is een ...

 • methodiek die medewerkers uit de ene organisatie 'over het muurtje' laat kijken binnen een andere organisatie. Dat betekent dat je je job tijdelijk kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren. Vreemdgaan-wisselleren wil dit intersectoraal mogelijk maken. Zo kan je jaarlijks uit een waaier van mogelijkheden kiezen waar je graag wil wisselleren.
 • deze methodiek wordt momenteel georganiseerd door de programma's Crosslink vanuit de Netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.
 • De partners van Vreemdgaan Wisselleren zijn per provincie verschillend. Voor Brussel is het dit project Bij een ander, de partners zijn het Kenniscentrum WWZ, Bru-Stars en Bruzel.
 • Omwille van de tweetaligheid bevindt het Brusselse luik zich op deze website. Bent u geïnteresseerd in Vreemdgaan Wisselleren in de rest van Vlaanderen, neem dan een kijkje op hun website:

www.vreemdgaan-wisselleren.be

 

Organisaties die werkzaam zijn in Wallonië kunnen terecht bij :

www.rheseau.be/focus/collaboration-de-programme-cli-avec-lasbl-ecett-networks/