Ga eens bij een ander kijken

Wat is het ?

 

Het Kenniscentrum WWZ en Bru-stars Crosslink wil medewerkers binnen de hulpverlening in Brussel aanmoedigen om een kijkje te nemen in elkaars werkveld en elkaar op deze manier beter leren kennen. Hiervoor organiseren we Kijkstages.

Met Kijkstages beogen we een kennismaking tussen organisaties en/of sectoren door een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Het gaat om een korte meeloopstage van een dag met als uiteindelijke doel de samenwerking te bevorderen, expertise bij medewerkers te vergroten en samen te komen tot betere zorg.
Deze Kijkstages zijn gericht op medewerkers in het brede landschap van welzijn, wonen en zorg. Bru-stars nodigt hierbij ook alle personen uit die werken met kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun context.

Dit is geen aanbod voor studenten/stagiairs die nog studeren.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Allereerst zochten we gastorganisaties die het voordeel zien van deze actie en hun deuren willen openen voor deze bezoeken. Het verzamelde aanbod vind je weldra op deze site, waar je als geïnteresseerde hulpverlener je voorkeuren voor een Kijkstage kan doorgeven. We matchen de keuzes van de deelnemers met het aanbod van de gastorganisaties en vanaf september 2019 kan de uitwisseling dan plaatsvinden.

De duur van een bezoek is steeds één dag of een halve dag. De exacte dag vanaf september 2019 spreek je later zelf af met de gastorganisatie. Als deelnemer vragen we je om drie opties als potentiële Kijkstage door te geven, op die manier vergroten we de kans om voor iedereen een gewenste match te vinden. We laten je vanaf juni per mail weten bij welke organisatie je op Kijkstage kan.
Verder vragen we je expliciete engagement betreffende beroepsgeheim en verzekering.

Het team van Bru-stars en het Kenniscentrum WWZ gaat aan de slag met alle inschrijvingen en brengen deelnemer en gastorganisatie in juni/juli per e-mail op de hoogte van de gerealiseerde match. Vanaf het moment dat de matches bekend zijn, kan de Kijkstage gepland worden. De deelnemer neemt hiervoor contact met de contactpersoon van de gastorganisatie om de laatste praktische afspraken vast te leggen.

Na de uitwisseling kijken de deelnemer en de gastorganisatie terug op deze ervaring. We vragen je dan een korte enquête in te vullen ter feedback. (Hierna volgt eventueel nog een terugkommiddag die focust op hoe de ervaringen uit te dragen in je eigen organisatie.)

Voor meer informatie kan je terecht bij Katrien Bonneu van Bru-stars Crosslink (k.bonneu@bru-stars.be) en Sjoert Holtackers van het Kenniscentrum WWZ (Sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be).

Alvast bedankt voor je enthousiaste medewerking!